Zadar

Otoci

Rivijera

Hrvatska

Arbela Travel Zadar

Kućni red privatnog smještaja

 DOLAZAK

U zakupljenu smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 13.00 sati na dan dolaska. Gosti mogu doći u bilo koje vrijeme između 13.00 i 18.00.

Smještajna jedinica može biti stavljena na raspolaganje i prije 13 sati ako su je gosti što su je prethodno koristili napustili prije zakazanog vremena, te ako ju je pružatelj usluge uspio počistiti i pripremiti za preuzimanje.

U slučaju kašnjenja u dolasku (dolazak nakon 18.00), gosti su dužni izvjestiti telefonski pružatelja usluge i učiniti sve što je moguće kako bi došli do 24.00

 BORAVAK

Gosti se obavezuju na primjereno korištenje smještajne jedinice, te da neće činiti štetu na opremi i stvarima.

Gosti su dužni prijaviti pružatelju usluge eventualne štete koje zateknu u smještajnoj jedinici u roku od 24 sata od dolaska.

Šteta eventualno počinjena za vrijeme korištenja smještajne jedinice je na trošak gostiju.

Gosti se obavezuju ne dopustiti boravak u smještajnoj jedinici više osoba od koliko je navedeno u Voucheru bez da su prethodno izvjestili pružatelja usluge i dobili njegovo odobrenje.

Obaveza je gostiju poštivati predviđeno vrijeme odmora.

Domaće životinje mogu boraviti u smještajnoj jedinici samo ako su navedene u Voucheru i u broju navedenom u Voucheru.

Čišćenje smještajne jedinice za vrijeme boravka je dužnost gostiju.

 ODLAZAK

Iz zakupljene smještajne jedinice gosti odlaze prije 10.00 sati na dan odlaska.

Završno čišćenje smještajne jedinice je već uračunato u cijenu, a preporuča se ostaviti je koliko je moguće urednu.

Hoteli

Apartmani

Rezervacije

O nama

Početna

O nama

Kontakt

Opći uvjeti

Način plaćanja

Arbela travel

Tomislava Ivčića 20/A
23000 ZADAR Hrvatska
tel: +385 23 311270
e-mail: info@arbela.hr
MB: 2128829
HR-AB-023-110010195